Tuesday, 04/10/2022 - 01:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN - http://thanuyen.edu.vn

Video đánh trống khai giảng năm học 22-23 của thầy Cao Mạnh Hùng

Tiếng trống trường đã điểm.