Tuesday, 04/10/2022 - 00:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN - http://thanuyen.edu.vn
TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC XÃ KHOEN ON  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KHU MÙI 2, TÁI ĐỊNH CƯ DỌN DẸP VỆ SINH,THỰC HIỆN GIẶT CHĂN CHIẾU CHO HỌC SINH BÁN TRÚ PHÒNG CHỐNG COVID19 TRONG THỜI GIAN HỌC SINH TẠM NGHỈ HỌC

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC XÃ KHOEN ON CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KHU MÙI 2, TÁI ĐỊNH CƯ DỌN DẸP VỆ SINH,THỰC HIỆN GIẶT CHĂN CHIẾU CHO HỌC SINH BÁN TRÚ PHÒNG CHỐNG COVID19 TRONG THỜI GIAN HỌC SINH TẠM NGHỈ HỌC

Do tình hình dịch covid 19 diễn ra phức tạp trên địa bàn Bản Mùi 1, Mùi 2 xã Khoen On. Từ ngày 14/02-18/02/2022 hai điểm trường Mùi 2, Tái định cư học sinh tạm nghỉ học để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid 19.