Tuesday, 04/10/2022 - 00:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN - http://thanuyen.edu.vn
  • Sáng kiến tiêu biểu năm học 2017-2018
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 370 lượt tải | 8 file đính kèm
  • Sáng kiến tiêu biểu năm học 2018-2019
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 373 lượt tải | 6 file đính kèm
  • Sáng kiến tiêu biểu năm học 2016-2017
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 347 lượt tải | 8 file đính kèm