Tuesday, 04/10/2022 - 01:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN - http://thanuyen.edu.vn
Phòng GD&ĐT Than Uyên phối hợp với Tổ chức CWS tập huấn dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho cấp Tiểu học và THCS

Phòng GD&ĐT Than Uyên phối hợp với Tổ chức CWS tập huấn dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho cấp Tiểu học và THCS

          Ngành giáo dục và đào tạo đang trong giai đoạn đổi mới chương trình giáo dục theo hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho người học. Một trong những định hướng về phương pháp giáo dục quan trọng mà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đề cập đến là giáo dục STEM, đây là ...
Trường Mầm non xã Mường Mít: Chuẩn bị tham gia "Ngày hội STEAM vùng cao và nông thôn thúc đẩy chuyển đổi số 2022” huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

Trường Mầm non xã Mường Mít: Chuẩn bị tham gia "Ngày hội STEAM vùng cao và nông thôn thúc đẩy chuyển đổi số 2022” huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

Thực hiện Kế hoạch số 1420/KH-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên về ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội STEM vùng cao và nông thôn thúc đẩy chuyển đổi số 2022” huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Nâng cao nhận thức về giáo dục STEM cho đội ngũ giáo viên và học sinh, từng bước khơi ...
Trường MN Khoen On: Chuẩn bị tham gia "Ngày hội STEM vùng cao và nông thôn thúc đẩy chuyển đổi số 2022"

Trường MN Khoen On: Chuẩn bị tham gia "Ngày hội STEM vùng cao và nông thôn thúc đẩy chuyển đổi số 2022"

          Nâng cao nhận thức của xã hội về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học theo cách tiếp cận liên môn, liên ngành, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng về đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi của phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.