Tuesday, 04/10/2022 - 01:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN - http://thanuyen.edu.vn
Trường Mầm non xã Tà Mung - Hoạt động trải nghiệm lớp lớn A1

Trường Mầm non xã Tà Mung - Hoạt động trải nghiệm lớp lớn A1

      Hoạt động trải nghiệm của trẻ là một cách học thông qua thực hành dựa trên cơ sở trải nghiệm thực tế, giúp trẻ rút ra được những bài học kinh nghiệm. Hoạt động trải nghiệm là trẻ phải sử dụng tổng hợp tất cả các giác quan như (Nghe, nhìn, chạm, ngửi,...) để có thể tiếp thu và lưu giữ những ...