Tuesday, 04/10/2022 - 00:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN - http://thanuyen.edu.vn

Trường MN Tà Mung: Điểm trường Bản Lun giáo viên và phụ huynh chuẩn bị không gian bảo tổn văn hóa dân tộc Thái.

Giáo viên cùng với phụ huynh nhiệt tình trong công tác chuẩn bị cho hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc Thái của điểm trường Bản Lun.

https://www.youtube.com/watch?v=XIp8dBCxJWQ