Tuesday, 09/08/2022 - 11:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN - http://thanuyen.edu.vn

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THAN UYÊN THỰC HIỆN HÀNH TRÌNH VỀ “ĐỊA CHỈ ĐỎ” NHẰM GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, LÒNG BIẾT ƠN ĐỐI VỚI CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ CHO CÁC EM HỌC SINH