Tuesday, 04/10/2022 - 00:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN - http://thanuyen.edu.vn
  • Phần mềm chỉnh sửa Video Movie Maker
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 278 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm VideoPad Video Editor cắt ghép.chỉnh sửa Video
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 1021 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm tiện ích văn phòng
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 628 lượt tải | 19 file đính kèm