Saturday, 03/12/2022 - 00:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAN UYÊN - http://thanuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM Tiểu học
  • Điện thoại:
   0389835328
  • Email:
   78hanhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Khu 7B TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

    

 • Nguyễn Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM THCS
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0979130458
  • Email:
   maytinhtamthuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Số 001, Ngõ 552, Đ. Điện Biên Phủ, Thị Trấn Than Uyên, Lai Châu

 • Trần Minh Xiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   038599684 - 0213.3784.785
  • Email:
   tranminhxiem@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

    

    

 • Cù Thị Ứng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Phục vụ
  • Email:
   cuung@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

    

 • Lê Văn Tiếp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0979612699
  • Email:
   lethiep@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

    

 • Vũ Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM Tiểu học
  • Điện thoại:
   0986194078 - 02133785818
  • Email:
   vuhoang@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Khu 6 thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

    

 • Nguyễn Hữu Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM Tiểu học
  • Điện thoại:
   0985367302 - 02133785818
  • Email:
   Huuchien.tu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Khu 3 TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

    

    

 • Vũ Minh Khuynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0977920669 - 02133784708
  • Email:
   minhkhuynhpgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Mường Cang - Than Uyên - Lai Châu

    

    

 • Phạm Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ THCS
  • Điện thoại:
   0984664024
  • Email:
   kieuoanh.tu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Khu 7B thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu

    

 • Bùi Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM THCS
  • Điện thoại:
   0385413438
  • Email:
   buinguyet@thanuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Khu 1 Thị trấn Than Uyên, tỉnh Lai Châu

    

 • Ngô Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM THCS
  • Điện thoại:
   0985085279
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

 • Nguyễn Quang Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CBCM Tiểu học
  • Điện thoại:
   0376966280 - 02313.785.818
  • Email:
   hoaloan8385@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu